In this issue we look into the software development of Librem 5 phone and of , the popular graphical environment for Linux phones. And booths are back! We are happy to discuss in person again.

fsfe.org/news/nl/nl-202209.htm

Follow

In deze aflevering kijken we naar de software-ontwikkeling van de Librem 5 telefoon en van , de populaire grafische omgeving voor Linux-telefoons. En de kraampjes zijn terug! We zijn blij om Vrije Software weer persoonlijk te bespreken .

fsfe.org/news/nl/nl-202209.nl.

· · Web · 0 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit