Mastodon és el Twitter de quan érem jóvens.

Esteu molt quiets per aquí. A Twitter no us porteu tan bé eh?

@daniel_julia Està força bé. De fet és com Twitter al principi.

Quin client de Mastodon és el millor en iOS? Jo faig servir Tootdon i vaig fent.

@Gargron BTW just out of curiosity, where are you from / based?

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!