Να σας πω λίγο τον πόνο μου;;

@dr_strange πέρασα τη μισή μέρα στο γραφείο σε βαθύ κάθισμα για να φτάνω να πατήσω ένα πανικ μπατον και τώρα πονάει ο κωλος μου ρε

@dr_strange δουλειά γραφείου ντοκ... Και κανω σλαβικ σκουατς... Κατάλαβες;;;

@dr_strange δεν φορουσα την αντιντας τη φόρμα σήμερα αν εννοείς αυτό

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!