Να σας πω λίγο τον πόνο μου;;

@dr_strange πέρασα τη μισή μέρα στο γραφείο σε βαθύ κάθισμα για να φτάνω να πατήσω ένα πανικ μπατον και τώρα πονάει ο κωλος μου ρε

@dr_strange δουλειά γραφείου ντοκ... Και κανω σλαβικ σκουατς... Κατάλαβες;;;

@dr_strange δεν φορουσα την αντιντας τη φόρμα σήμερα αν εννοείς αυτό

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!