Tal dia com avui del 1995- L'Ajuntament de aprova el pla especial de protecció del patrimoni municipal que inclou edificis catalogats, elements urbans, jaciments arqueològics i, per primer cop, espais verds de la ciutat

Tal dia com avui del 1988- Es duen a terme les obres d'enderroc de l'antic convent de les Adoratrius, ubicat entre els carrers Joan Maragall i Sant Antoni Maria Claret.

Tal dia com avui del 1971- Se celebra el primer Concurs Provincial d'Arada als camps de Bell-lloc del Pla

Tal dia com avui del 1952- S'aprova en ple municipal el projecte d'urbanització de la plaça dels Lledoners que comprèn la reconstrucció de la font gòtica

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!