Follow

Tal dia com avui del 1933- Es constitueix a Girona el Comitè Local del “Segell Pro Infància”, un segell sense valor de franqueig utilitzat per la Generalitat republicana per tal de finançar diferents projectes a favor de la salut dels nens

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!