Follow

Ik kijk uit mijn raam en zie dat de buurman zijn tuin staat te sproeien. Vraag me af hoe lang hij dat vol gaat houden πŸ˜ƒ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!