Follow

Gdyby komuś wydawało się, że prawicowe fantazje o "antifie" to coś nowego... Po ile anarchiści wynajmują posłów?

RT @josiecki@twitter.com

Tekst Eryka Mistewicza sprzed 30 lat. Po prostu czyste
złoto i kopalnia lolcontentu. Jak ten facet utrzymał się w mediach produkując coś takiego?
CC .@jozefmoneta@twitter.com do archiwum warto :)

🐦🔗: twitter.com/josiecki/status/13

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!