Follow

Kościół dostał od państwa 76 tys. ha ziemi. Lewica: czas z tym skończyć

Znalazłem proste porównanie, żeby sobie wyobrazić jaki to obszar. Warszawa ma 51.700 hektarów powierzchni. Czyli 517km². Kościół dostał 760km² ziemi. W Europie jest 6 krajów z mniejszą powierzchnią, z czego 5 ma łącznie niewiele ponad połowę tego. Kurwa. Mać.

szmer.info/post/2404

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!