Follow

Wrzuciłem na szmer tłumaczenie zbiorczego ujęcia katastrofy klimatycznej w której już żyjemy.

Trudno jest przekazać w jak przerażającej sytuacji znajdujemy się już teraz a patologiczny perfekcjonizm powstrzymuje mnie od próby podsumowania tej kwestii. Uznałem jednak, że lepiej przetłumaczyć coś takiego, niż nie publikować nic.

W komentarzu od siebie dorzuciłem też co moim zdaniem możemy w takiej sytuacji robić.

szmer.info/post/2904/

· · Web · 1 · 4 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!