Follow

linkhay - Haruko Việt Nam - Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình Việt
Haruko lấy phương châm cải tiến ko giới hạn để tạo niềm tin và vượt trên sự bằng lòng của các bạn, cùng lúc luôn cố gắng đáp ứng những buộc phải khắt khe về khoa học, chất lượng sản phẩm và các đơn hàng số lượng lớn. với dây chuyền máy móc công nghệ hiện đại của Nhật Bản, Malaysia , cộng hàng ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm góp phần tạo lập chỗ đứng vững chắc của Haruko

Nguồn: linkhay.com/u/harukovnn

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit