Follow

६५ देशांचा मराठी सल्लागार | Sandeep Waslekar

youtu.be/beYjTW9gLA0


मध्य आशियातील अतिरेकी ते जी ८ परिषदेतील देश अशा सर्व ठिकाणी वावरणारे ज्येष्ठ विचारवंत, युनायटेड नेशन्स च्या सिक्युरिटी कौन्सिल ला संबोधित करणारे आणि जगातील तब्ब्ल ६५ देशांना सल्ला देणारे, सर्व महाराष्ट्राला अभिमान वाटावे असे व्यक्तिमत्व म्हणजे संदीप वासलेकर. एका दिशेचा शोध या पुस्तकांमार्फत हजारो तरुणांना दिशा देणाऱ्या व्यक्तीची विशेष मुलाखत.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!