Follow

Kažkokia įdomi nuojauta šiais metais: daug rinkimų artėja, kažkuri politinė jėga tikrai bandys išnaudot legalizacijos klausimą savo platformoje. Gal net balandį pamatysim?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!