Follow

Quan aprens massa d’hora
que d’herois res de res
el puny del món et pren
i giravoltes cocodril
esqueixant carn fresca.

La carn però ja no té el gust
amable de la confiança.
I creixes a velocitat prudent.

Com el càlcul de distàncies
quan travesses en vermell.

, 2017 Pastor d’antenes
*imgs 2021 llavors de carn fresca, a remix per

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!