Follow

Se iam mi akiros kaj emon, kaj talenton pri dancado, mi lernos ĉi tiun dancon. Jen mia solena promeso al vi ĉiuj.

youtu.be/98XRKr19jIE?t=158

· · Web · 2 · 0 · 1

bv. jam nun imagi ke mi faras ĝin dum vi legas miajn hupojn

(Mi sincere adoras la kanton kaj la dancon.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!