Follow

Kiel vi ĉiuj fartas? Kia estas via mensa sano? Miaj emocioj lastatempe estas strangaj kaj ŝanĝiĝemaj. 🤷‍♂️

· · Web · 1 · 0 · 1

@hlb
Legu vi Dostojevskij. Nenio plibonigas la mentan sanon same efike, kiel abunda legado de Dostojevski! 😛

@jsv
📺👩‍⚕️ "Petu vian psikiatron pri DOSTOJEVSKIJ™, kaj vidu kion DOSTOJEVSKIJ™ povas fari por vi!"

😜

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!