Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

Mi ne multe 艥atis filmojn anta怒 ol mi trovis tiujn de 脡ric Rohmer. Poste, lia "Le rayon vert" fari臐is mia favorata. Temas pri solemulo, Delphine, kiu devas alfronti sian solecon, delonge subpremitan, pro subita plan艥an臐o. Kvankam la filmo traktas 膲iutaga牡ojn, 臐i estas kvaza怒 feinrakonto en kiu la hazardo kaj la naturo ludas magian rolon. Lastatempe 臐i okupas miajn pensojn. Jen (la komenco de) fadeno, kiu estos teda kaj pedanta kaj sendirekta kaj sentimentala.

Follow

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

Kiel kutime 膲e Rohmer, 臐i estas unu filmo en serio. 臏ia serio, nomata "Komedioj kaj Proverboj", enhavas ses filmojn, 膲iujn le臐erajn kaj bazitajn sur aparta cita牡o (膲i-foje, "Ho, ke venu la horo, kiam ardos la koro!") Malkiel la aliaj filmoj, 臐ia teksto estas plejparte improvizita, tre multaj roluloj ludas sin mem, kaj (tre strange 膲e Rohmer!) 臐i enhavas muzikon nur a怒deblan por la spektantoj. La rezulto estas etoso kaj tre natura, kaj iel supernatura.

Web 1 0 0

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

(Mi intermite da怒rigos. Ne atentu.)

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

La filmo komenci臐as per telefonalvoko (fakte, samkiel 膲iu filmo en la serio), dum kiu unu amikino de Delphine sciigas 艥in, ke 艥i ne plu povas ferii kun 艥i, 膲ar 艥i trovis koramikon kaj volas anstata怒e ferii kun li. (Vane a怒di臐as de nia heroino, "Ni povas iri kiel triopo!" 馃槵) Delphine, kiu jam du jarojn luktas kontra怒 soleco post sia eksfian膲ini臐o, nun devas trovi novan planon por eviti tiun senton. Jen la kerna problemo de la filmo.

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

Dum la sekva parto de la filmo, Delphine vizitas kelkajn amikinojn kaj sian (parenteze, realan) familion, por ser膲i novan kunferianton. O kej, finfine kun 膲iu 膲i kunteksto mi povas iom papilii! 馃槉

Unue, mi simple volas montri la suban ekrankopion. Kia belega plano! Krome, rimarku la ru臐an jakon. 臏i estas tre ofta vesto en la filmo kaj (la怒 intervjuo) la sola, kiu estis dekomence elektita por 艥i. Heroino vestita en ru臐o, kiu ser膲as verdon 鈥 iom poezie, 膲u ne?

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

Parolante pri modo... ni ju臐u la vestmanierojn de la amikinoj de Delphine. 馃槣

Manuella: Hm, la kato estas dubinda ornama牡o, sed 臐i ja bone harmonias kun la nigra korsa牡o. La tuto donas impreson de kvieta sor膲istino kiu volonte uzus sian magion por helpi amikon.

B茅atrice: Tre la怒moda bluzo kaj simplaj elegantaj juveloj. La fajra, ama ru臐o sugestas la tipon, kiu estus iom tro kruela kontra怒 amiko pro misgvida provo pu艥i 艥in al pliboni臐o... ekzemple.

Kaj...

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

Fran莽oise: Nu, eble la vestaro estas iom ekscesa, eble 臐i estus pli harmonia sen la bunta koliero... sed tamen mi senironie 艥atas 臐in. 馃し鈥嶁檪锔 Kaj, hm, jes, la verdo 鈥 jen grava kaj signifoplena koloro en la filmo! Facile imageblas ke fine estos 艥i kiu helpos Delphine trovi novan planon por la ferioj...

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

Mi ne volas tro dependi de el膲erpa牡oj el la filmo, sed mi ne povas klarigi la signifon de verdo por Delphine pli bone ol 艥i mem.

(Ho, 膲u verdo estas "la koloro de espero", B茅atrice? Mi tute ne sciis! 馃槣)

Do jen (kiel 膲iam, kun Esperanta subteksto):

馃崊馃崊leginda faden馃崊 pri "La探蜏 ver虖蜔da虤摊 rad虆坦i蛦台o"虇虨 

Dankon pro via DA努RA kaj 膱IAMA pacienco. 馃槈

Finfine, jen la nova epizodo! 鈾狅笍馃懜

Ne forgesu胎 艥台a虦ti蛥 k抬a蛥j蜄 叹抬a蛺胎b蛯虨o虂號ni蜎蜋!蛣蛵!虙蛣蛧虨!虗蜖虡抬
馃崊馃崊馃崊

youtu.be/vkMHZCGLMbU

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

Kiel mi anta怒longe aludis, estas Fran莽oise kiu fine (dummomente) savas Delphine: 艥i proponas al 艥i feriojn kun sia familio en 膱erburgo. Kaj tie okazas tre bonega kaj Rohmer-eca sceno, en kiu dum vesperman臐o kun la familio de Fran莽oise, riveli臐as ke Delphine estas vegetarano, kaj 艥i devas defendi sin kontra怒 iliaj sen膲esaj (kaj iom agresaj) demandoj prie. (Jen kiam okazas la sceno kun la tomato, kiun mi montris en mia Jutuba filmeto.)

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

Samkiel la plimulto da scenoj, anka怒 膲i tiu estis improvizita. Rohmer tamen sekrete instrukciis al la familianoj, ke ili da怒re pridemandu 艥in. Kiel diris la aktorino de Delphine dum intervjuo: "Alie, tiam mi simple povus diri ke mi ne man臐as viandon kaj fini la aferon tuj. Mi devis respondi tiujn demandojn. Tio kreis kina牡on, 膲u ne?" (mubi.com/notebook/posts/close-).

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

Unu lasta rimarko pri la sceno:

Mi trovas kruele ridiga tion, ke la muntisto (fakte, vi jam konas 艥in: 艥i ludas Manuella) decidis montri la infanojn provantajn man臐i viandon samtempe kiam Delphine diras, "Oni man臐as viandon nur pro manko de konscio pri siaj agoj, pro manko de konscio pri kiel oni mortigas beston."

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

Ve, mi forgesis mencii ke la aktorino, Marie Rivi猫re, estas vegetarano en la reala vivo. Jen sur kio bazi臐is la improvizado. Ofte la limo inter la aktoro kaj la rolo estas nebula en la filmoj de Rohmer, kaj tio estas aparte vera en "La verda radio".

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

@hlb
"Oni man臐as viandon nur pro manko de konscio pri siaj agoj, pro manko de konscio pri kiel oni mortigas beston."
Tio estas moderna legendo...
Niaj praavoj ja sciis, kiel oni mortigas bestojn, multaj el ili vivis en kamparo kaj havis kokojn, anasojn, kuniklojn, e膲 porkojn kaj ili mem mortigis ilin por man臐i.

Neleginda fadeno pri "La verda radio" 

@Tjeri
Mi konsentas! Konscio ne sufi膲as. Sed mi ja pensas, ke estus iom pli da vegetaranoj en la mondo, se nuntempe 膲iuj 膲iam devus konscii pri tiuj aferoj.

Entute, 艥ia argumento dum la sceno (inkluzive la ceteron) ne estas tre elokventa. (La怒 mi la sceno 膲efe celas ne argumenti por vegetarismo, sed montri ke e膲 inter homoj Delphine ne povas eskapi ian izoli臐on. Estas simila sceno poste, en kiu 膲iuj volas iri veli, sed 艥i ne povas 膲ar 艥i havas marmalsanon.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 馃悩 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!