O kej, ĉi tio estas tre stulta, sed ĝi ridigis min dum minutoj. Kunteksto: Hana devas engluti pilolojn ĉiutage, kaj poste ŝi ricevas ian frandaĵon (kutime, etajn bulojn el fromaĝo). Sed ĉi-matene ŝi estis tre dormema — eble ĉar ŝi estas (pli ol) malbona knabino, kiu pasigis la matenon provante ĉiel veki min 🤔 — kaj do ĉi-foje poste ŝi simple kuŝiĝis sur la planko. Mi metis kelkajn bulojn antaŭ ŝin, atendante ke ŝi leviĝos kaj ekmanĝos, sed ŝi daŭre restis tiel. Do, kompreneble, mi devis...

Follow

Kaj pasis kelkaj minutoj antaŭ ol ŝi fine moviĝis por manĝi! Mi havis sufiĉe da tempo por aranĝi ĉion, elreviĝi ĉar neniu aŭdis mian alvokon veni, forkuri supren al mia ĉambro por serĉi mian poŝtelefonon, atinginte la ĉambron ekkonscii ke ĝi estas jam en mia poŝo, kaj fine kuri reen al ŝi por fari foton. Tio estas pli da fromaĝo ol kutime, sed ŝi meritis ĝin.

· · Web · 1 · 0 · 0

@hlb Ĉu ŝi tiom multe laciĝis pro ŝiaj provoj veki vin?

@persi
Mi volis dormi pli malfrue ol kutime, kaj ŝia deziro esti glatumata estis tute nesatigebla! 😐

@persi
(tio estas, mi volis vekiĝi pli malfrue 😅)

@hlb Ha, sed esti glatumata devus dormemigi ŝin, ĉu ne? 😄

@persi
Nur dum mallonge! Ŝi ja endormiĝas, sed ĉiam okazas, ke ŝi subite vekiĝas kaj forkuras. Kaj post kelkaj minutoj ŝi komencas krii kaj revenas. 😆 Ŝi havas ŝanĝiĝeman animon!

@persi
7 aŭ 8 jarojn aĝa, mi pensas. Mia fratino adoptis ŝin en 2013, kaj tiam ŝi ankoraŭ aspektis kiel katido.

@persi
Ho! Mi bezonis afablajn vortojn hodiaŭ! Dankon! 😊

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!