Ĉiu nokto, mia kato Muninn trovas gekon en la fenestro, kaj ĝi okupas ŝin tute nokte.

Follow

@robert
Ĉu la geko estas interne aŭ ekstere?

· · Web · 1 · 0 · 0

@robert
Ho, bone! Tio ja estas preferinda: estas unu kato ĉe mi, kiu tre ofte trovas musojn en la domo dum la nokto. 😑 ...Nur li ĝuas tiun aventuron!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!