La usona poŝto funkcias tiom malrapide lastatempe. Mi aĉetis kelkajn aĵojn el Francio kaj Germanio en novembro, kaj mi ankoraŭ atendas ilin. 😓

Follow

(Ankaŭ enlandaj poŝtaĵoj liveriĝas malrapidege; tial mi kulpigas la usonanojn, ne la eŭropanojn. 🕵️‍♂️)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!