La usona poŝto funkcias tiom malrapide lastatempe. Mi aĉetis kelkajn aĵojn el Francio kaj Germanio en novembro, kaj mi ankoraŭ atendas ilin. 😓

Follow

Mi ne plu trompos miajn esperojn, malfermante la leterkeston! 🙅‍♂️ Mi kreis plej lerte elpensitan programon, kiu ĉiam antaŭdiros al mi kun 100-procenta certeco, ĉu hodiaŭ venos por mi pakaĵo aŭ ne. 🙆‍♂️

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!