Mi kun VPN: Eble la Jutubaj reklamoj ekster Usono estas pli interesaj... 🤔

*elektas servilon en Francio* 😄

💁‍♀️ "Writing's NOT that easy, but Grammarly can help! This sentence —"

*Germanio* 🤨

💁‍♀️ "Writing's NOT that —"

*Muminvalo* 😟

🙍‍♀️ "..."

💁‍♀️ "Wr—"

Follow

Mi reskribis tiun hupon, ĉar antaŭe mi iom mismemoris la tekston de la reklamo. Mi scias tion, ĉar tuj post la afiŝado mi alklakis videon kaj vidis ĝin ANKORAŬFOJE. 🤪

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!