La laboro de vakero ne estas facila. Kvankam la plimulto de la bovinoj ja bone kondutas, ĉiam estas almenaŭ unu ribelulo. Jen kial vakero nepre scipovu uzi la kaptoŝnuron.

Follow

Oni diras, "Ne zorgu pri viaj pasintaj stultaĵoj, ĉar neniu krom vi memoras ilin." Sed efektive tio ne veras, ĉar mi konas @jsv. 😜

Ne juĝu nin tro severe, @Kekobi! Ni estis junaj kaj naivaj (kaj mi estis vestita kiel vakero en mia profilbildo, do la ŝerco funkciis pli bone).

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!