Follow

Ĉu vi estas unu el tiuj kompatinduloj, kiuj ankoraŭ ne aŭdis, ke ĵus aperis nova albumo de La Femme? Jen mi helpos. (Tiun ĉi kanton mi dividos senpage, sed la ceterajn vi ja devos trovi mem. 😉)

youtube.com/watch?v=3pllGCWQU4

· · Web · 1 · 0 · 0

(La maniero laŭ kiu ŝi kantas "Je ne sais vraiment pas quoi te dire / Pour ne pas te blesser" dolorigas mian animon. Mi ŝategas!)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!