Follow

Ĉu iu scias, ĉu troveblas en la reto la teksto de la teatraĵo "Les Chevaliers de la Table ronde" de Jean Cocteau? 😬

· · Web · 1 · 0 · 0

...mi aĉetis ekzempleron de eBay (grumblante la tutan tempon pri kopirajto kaj la publika havaĵo). 😒

Tamen, mi daŭre preferus version kun pli facile priserĉebla teksto, do ne hezitu doni al mi kialon bedaŭri mian aĉeton!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!