Ĉu iu scias, ĉu troveblas en la reto la teksto de la teatraĵo "Les Chevaliers de la Table ronde" de Jean Cocteau? 😬

Follow

...mi aĉetis ekzempleron de eBay (grumblante la tutan tempon pri kopirajto kaj la publika havaĵo). 😒

Tamen, mi daŭre preferus version kun pli facile priserĉebla teksto, do ne hezitu doni al mi kialon bedaŭri mian aĉeton!

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!