Malparenteze, Hana tute bone fartas. Tiu kanajlo — ŝi preskaŭ ĉiam bonfartas!! Eble mi petu de ŝi konsilojn 😛

Show thread

Ĝisdatigo: Mi mortis. Sed, pli grave, mi tamen ne kabeis. 👻

(O kej, pli serioze: dooo, ne estas tre facile regajni/bonteni/ktp-i la mensan sanon, ĉu? Jen kio foruzas la malmulton da energio, kiun mi lastatempe disponas. Sed la afero iomete pliboniĝas? Do, nu, eble....... 𝕓𝕒𝕝𝕕𝕒𝕦𝕩? 🤷‍♂️ Ĉiaokaze, mi klopodos esti pli komunikema — pardonon!)

Show thread
Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!