Follow

بعد جالبه برا یه کشور که برا همین تعداد آدم هم نتونسته حداقل های زندگی رو تامین کنه و هر روز داره به تعداد تهیدستانش افزوده میشه درگیر انواع بحران های زیست محیطی و خشکسالیه نسخه افزایش جمعیت می پیچند.

@isolatedvan حرف کلی‌ات رو می‌فهمم و باهاش هم موافقم، ولی از یه جنبه‌هایی افزایش جمعیت لازمه. مثلاً تو آلمان حساب کردند و دیدند که تعداد بچه‌هایی که امروز هستند (و در آینده کار خواهند کرد) برای پرداخت حقوق بازنشستگی میان‌سال‌هایی که به زودی بازنشسته می‌شوند کافی نیست. برای همین از یک طرف افزایش جمعیت رو تشویق می‌کنند و از طرف دیگه سن بازنشستگی رو پیوسته بالا و بالاتر می‌برند.

@masoud جامعه هدفم بیشتر ایران بود تا یه کشور توسعه یافته و پردرآمدی مثل آلمان. با این حال بیشتر از مسئله اقتصادی به بحث زمین نگاه دارم. به وجود اومدن هر انسان جدید یعنی مصرف بیشتر و در نتیجه تخریب بیشتر. بنظرم به وجود آوردن هر تغییر تازه ای در مناسبات زندگی بشر باید با منطقی کردن جمعیت جهانی شروع بشه این هفت میلیارد (؟) بنظرم بار اضافیه که با زمین تحمیل شده

@isolatedvan آره با این داستان زمین که گفتی خیلی هم‌دلم.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!