RT @ambath@twitter.com

വെള്ള പൊക്കത്തേ തടയാൻ പിണറായി വിജയൻ്റേ ഡച്ച് മാതൃകയേ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും മൊയന്തുകൾക്ക് സംശയമുണ്ടങ്കിൽ, ദ്ദേ ഇതൊന്നു കണ്ട മനസിലാകും എന്താണ് മാറ്റമെന്ന് ..

പണിക്കാരുടെ മോനും പോയി കാണാം കേട്ടോ

🐦🔗: twitter.com/ambath/status/1449

ഇടവേളകളില്ലാത്ത സമര ജീവിതം കൊണ്ടു കേരളത്തിന്റെ വിപ്ലവ സൂര്യനായി കത്തിജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രിയ സഖാവെ ജന്മദിനാശംസകൾ

RT @NSMlive@twitter.com

Precisely! Show that courtesy to others who may want to eat something different from yours, instead of lynching. twitter.com/justakeralite/stat

🐦🔗: twitter.com/NSMlive/status/145

RT @vijayanpinarayi@twitter.com

Last year Kerala has started 1095 'Janakeeya Hotels' that provide meals for ₹20. Food is served to 1.5 lakh people per day & 3 Cr meals have been delivered so far. On this , let's pledge to ensure food security for everyone.

🐦🔗: twitter.com/vijayanpinarayi/st

RT @Advaidism@twitter.com

Rewriting history has always been the favourite hobby of fascists. They are ashamed of their past and they want to rewrite history to whitewash their non-involvement in the Indian freedom struggle.

They can't rewrite or edit old books, so they will create new ones.

1/2

🐦🔗: twitter.com/Advaidism/status/1

RT @chief_tribal@twitter.com

ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അയൽക്കാരോട് ഇവൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവം ഒക്കെ ചോദിച്ചറിയാൻ മാപ്രകൾ ഒന്നും പോകുന്നില്ലേ? കാർ പിന്തുടരൽ , ശരീര ഭാഷ ഒന്നും ഇല്ലേ t.co/aPeW7XmY0V

🐦🔗: twitter.com/chief_tribal/statu

RT @drthomasisaac@twitter.com

Air India sold for peanuts.Of the ₹62000 cr debt , govt retains ₹ 44000 cr and Tatas put up only ₹2700 cr in cash. In return Tatas gain control of assets valued at around ₹50000. It sets the pattern of future monetisation - selling family silvers for a song..

🐦🔗: twitter.com/drthomasisaac/stat

രക്തം തരാം
ജീവൻ തരാം
എയർ ഇന്ത്യ തരാം
ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ തരാം...
തരില്ലൊരു തരി ഭാരത മണ്ണു!!
രാജ്യസ്നേഹികൾ പ്ലീസ് നോട്ട് ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ...

RT @veni_ramachndrn@twitter.com

According to the whistleblower Frances Haugen, FB knew its contents were promoting hate speech and mass disinformation and did nothing to mitigate it. During the *blackout* billions of personal data was up for sale and it was masqueraded as a *network issue*. So much for profit. twitter.com/Advaidism/status/1

🐦🔗: twitter.com/veni_ramachndrn/st

RT @vijayanpinarayi@twitter.com

Kerala Fibre Optic Network (K-FON) that has been envisaged to provide free high-speed internet service to 20 lakh economically backward families will be completed by Dec 2021. The survey for 35,000 km network has been finished. K-FON's first phase was completed in Feb 2021.

🐦🔗: twitter.com/vijayanpinarayi/st

RT @cpimspeak@twitter.com

Shocking news from Uttar Pradesh!
Union Minister of State for Home Ajay Mishra's son runs over protesting farmers with his car in . 3 dead.
This is the BJP. This is how they treat our Annadatas.
Such barbarity will not cow down the !
twitter.com/TOIWestUP/status/1

🐦🔗: twitter.com/cpimspeak/status/1

RT @Advaidism@twitter.com

The Union govt has decided to rename the national Mid Day Meal Scheme as “PM Poshan Scheme”, shocking public policy observers who suspected an attempt by the PM to claim credit for an old programme towards which his administration had adopted a miserly attitude. [Telegraph]

🐦🔗: twitter.com/Advaidism/status/1

RT @vijayanpinarayi@twitter.com

Eat healthy food, make exercise a habit, avoid use of toxic substances & maintain a stress-free life to keep our hearts healthy. On this , let's take resolute steps to build a healthy lifestyle & lower the risk of heart diseases.

🐦🔗: twitter.com/vijayanpinarayi/st

RT @Advaidism@twitter.com

Bhagat Singh explains the meaning he tried to convey by the phrase 'Inquilab Zindabad' to the editor of the Modern Review.

- The Tribune (December 24, 1929)

Below are the quotes from 'Why I am an Atheist'

🐦🔗: twitter.com/Advaidism/status/1

RT @Advaidism@twitter.com

Sep 28: The man who shook the British crown was born 114 years ago today.

His slogan 'Inquilab Zindabad' is an anti-national word today. Bhagat Singh once beautifully explained the meaning of Inquilab Zindabad to a journalist.

A on his quotes about Caste & Religion.

🐦🔗: twitter.com/Advaidism/status/1

RT @vijayanpinarayi@twitter.com

Started welfare fund for IT & ITES workers in Kerala that ensures a pension of ₹3000. Women workers will be given financial aid of ₹15000 during pregnancy & ₹10000 for marriages. Beneficiaries will get ₹15000 for medical treatment. Over 1.5 lakh employees will be benefitted.

🐦🔗: twitter.com/vijayanpinarayi/st

RT @vijayanpinarayi@twitter.com

Deeply saddened by the passing of Kalpakam Yechury, mother of Comrade @SitaramYechury@twitter.com, the General Secretary of CPI(M). Heartfelt Condolences.

🐦🔗: twitter.com/vijayanpinarayi/st

RT @geologizts@twitter.com

@MinnuJoshy4@twitter.com
നമ്മുടെ tl ലെ മിന്നു സിവിൽ 150 ആം റാങ്ക് നേടിയത് സർവീസ് നേടിയത് ആരും അറിഞ്ഞല്ലേ

🐦🔗: twitter.com/geologizts/status/

അധ്യക്ഷ് മഹോദയ്‌ ഏതു സഭ ആയാലും കൊള്ളാം
എന്നെ പറ്റി തള്ളാൻ എനിക്കൊരു തെണ്ടിയുടേയും സഹായം ആവശ്യമില്ല ( ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അല്ലാതെ) 🥴

RT @chief_tribal@twitter.com

ഇങ്ങേര് BTechഉം MBAയും ആണ്. പോരാത്തേന് കുറേ കാലം MLAയും ആയിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ആൾ അല്ല എന്ന് ചുരുക്കം.

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോവാൻ 2000 രൂപയാകും എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് പോയി, അയിനാണ്

🐦🔗: twitter.com/chief_tribal/statu

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!