Follow

Gaur egun guztia pasa dut @ISFEuskadi -eko lagunekin, Unibertsitateko zulo batean eta hala ere, sartu naizen baino energia gehiagorekin atera naiz! Lantalde jator baten misterioak!
Ez da

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!