Follow

Gaur egun guztia pasa dut @ISFEuskadi -eko lagunekin, Unibertsitateko zulo batean eta hala ere, sartu naizen baino energia gehiagorekin atera naiz! Lantalde jator baten misterioak!
Ez da

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!