@izaro joder, eskerrak ez zenekiela kritika bat egiten. Ze ona txo! @elegose #otsailekoliburua

@dabidnet @izaro @elegose
#martxokoliburua liburua azkar-azkar irakurriko dut, @izaro-k baino lehenago egiteko iruzkina, ze, @izaro-rena irakurri eta gero edozein ausartzen da zerbait idaztera... 😂 😂

Oso ona @izaro. Ia denean zurekin ados nago 👍

Follow

@Zaru_ttikiya @dabidnet @elegose :blobpats: hau fama jarri didazuena! Agian hurrengorako denok data bat jarri ta zapla! Kritika guztiak batera! :D

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!