@izaro ez, ez nekien ezer, oso gutxitan irakurtzen dut Meneame, eskerrik asko. La Razón ez den beste egunkari baten bilatuko dut albistea lotura jartzeko 🤣🤣

@dabidnet Jajaj! Nik mastodonen jarraitzen ditudalako jasotzen ditut berriak, batzuetan (oso gutxitan) interesa dute eta!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Invite-only Mastodon server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!