@izaro ez, ez nekien ezer, oso gutxitan irakurtzen dut Meneame, eskerrik asko. La Razón ez den beste egunkari baten bilatuko dut albistea lotura jartzeko 🤣🤣

@dabidnet Jajaj! Nik mastodonen jarraitzen ditudalako jasotzen ditut berriak, batzuetan (oso gutxitan) interesa dute eta!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!