Follow

-en kantatzen duen lagun batek -ekin batu eta "Hamaika Gara" abestia sortu dutela esan dit. Zuzenean ikusteko irrikitan! Gora eta gora !
invidio.us/watch?v=l_QnIxNYPZM

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!