Follow

Cuántos gramos se ha tomado Rivera? Vergüenza ajena...:blobpats:

@izaro (ez zait kritika hau batere gustatzen, besteok ez ditugu (orokorrean) drogak hartzen ala? drogak hartzeak gutxiago egiten zaitu? (gogoeta hor uzten dut))

@ekaitz_zarraga bakoitzak har ditzala nahi dituen drogak. Ez dut esan ezer horren inguruan! Baina norberak jakin beharko du zertarako eta zer eragin duten norbere gorputzean. Nik uste eztabaida baterako hobe direla beste mota bateko drogak, agian lasaitzaileagoak, berak nahi duen itxura emateko.
Eta Albertek hartzen baditu, esatea ere ondo legoke, eztabaida gizartean plazaratzeko!;)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!