Jan Boddez boosted

Administering a fediverse server requires both technical ability and emotional maturity. But the latter is never covered in the documentation.

The one reason people are quick to leave Mastodon? 'Not enough drama.' Need that daily fix of a—hole, do ya?

Jan Boddez boosted

I get sad whenever I come across some of those toots from 2017 from people who hadn't been here since but I really wish they had

</anekdotiek> (En aanhalingstekens om amper, omdat een werknemer die er eenzelfde bedrag bijkrijgt, niet veel meer overhoudt.)

Na 40 uur werken (en bijna 10 uur pendelen) nog 'ns een dienst verrichten – niet omdat het moet, maar omdat je de kans ziet – waar blijkbaar vraag – van kmo's! – naar bestaat, om van je inkomsten 'amper' 40% over te houden (en dat zonder opbouw van enigerlei extra rechten).

Doet gij het dan, als 't zo fantastisch is. (Een uitspraak die ik doorgaans veeleer verfoei, maar niet zelden door ondernemers wordt gebezigd en me dus voor een keer niet helemaal ongepast lijkt.)

Blijkens d'r Twitteraccount durft ze evenwel over zelfstandigen in bijberoep nogal wat onzin verkopen.

Niet de eerste ondernemer die teleurgesteld de politieke arena verlaat (en vast niet de laatste).

Jan Boddez boosted

So in summary: Google has good reason to clamp down on the extensions API, there isn't really a standard that has any teeth, and so Google will probably move forward and I imagine extension authors and other browser vendors will just have to deal with it. Fin.

Voormalige linkse kiezers die nu alle heil verwachten van 'rechtse recepten' doen me altijd wat denken aan lui die een (bijna-)monopolist als Microsoft maar niks vonden en nu alleen nog vol op Google inzetten.

Jan Boddez boosted

Klimaatexperts: De minst vergezochte – Ockhams scheermes, weet u wel – verklaring voor de toegenomen hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer is: de mens.
Me, a stranger on the internet: Ja, maa... IK BEN HIER DE OCKHAM!

Coincidentally, close to none of the WordPress plugins I've recently created—for clients or for fun—deal with the front end anymore. Nearly all of them are import/export tools or somehow involve external APIs.

Jan Boddez boosted

Want to hack on ActivityPub/fediverse stuff before FOSEM? @sl007 is graciously hosting a hackathon in Vlissingen and fediverse friends are invited to come! I'll be there and hacking on Spritely! indieweb.org/2019/Vlissingen

Another cool thing about having built my personal site on Laravel, and Eloquent? WordPress is no more than the back end: a means to input data. I could pretty easily swap it out with a custom CMS.

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!