Follow

Nog 'ns Tongerlo gekocht (en blijkbaar 'n gratis glas vergeten).

@janboddez Tongerlo bruin? Lekker bier altijd, als je die lekker vind is heineken oud bruin misschien ook een aanrader.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!