Follow

Geen enkel inkomen zou onder de armoede(risico)grens moeten vallen. 'Om te garanderen dat werknemers voldoende koopkracht hebben, zou een minimumloon op 60 procent van het mediaanloon moeten liggen, argumenteren de Duitsers.' standaard.be/cnt/dmf20190306_0

Hou je zo (enige) werkloosheid in stand? Ja. Maar, om het nog eens met Bart De Wever te zeggen: 'Wij kunnen dat handlen.'

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!