Follow

Maar de vervuiler brengt dan wel geld in 't laatje. Of, nog beter: gaat minder (ver) vliegen. 'Het Ryanair-model wordt door de vliegtaksen niet meteen op zijn kop gezet.' tijd.be/politiek-economie/belg

Allemaal terecht opgemerkt, maar toch een beetje irrelevant. Als het doel is om de uitstoot te verminderen, is het nogal wiedes dat verder vliegen 'strenger wordt bestraft'. Ook: zelfs een bijdrage van 'amper' 14 euro voor een retourtje Berlijn is ... meer dan 0 euro.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!