Follow

'Dat aan het versnipperde ruimtegebruik een prijskaartje hangt, moge onderhand duidelijk zijn. En de rekening moet betaald worden.' vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/30/op

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!