Follow

Wat houdt ze tegen? (Ah, 't moet van de belastingbetaler komen. Beetje jammer dan dat de [vennootschaps]belasting net is verlaagd.) 'Werkgevers: "1 miljard euro aan investeringen nodig"' tijd.be/politiek-economie/belg

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!