'Ministers klappen voortdurend uit de biecht, lekken naar de pers en weigeren zich neer te leggen bij genomen beslissingen. Verontwaardiging uiten is belangrijker geworden dan beleid voeren. Theo Francken is daar de exponent van, maar hij is al twee jaar de populairste politicus. Dat zegt veel over de tijdgeest.' beta.demorgen.be/politiek/nijd

Follow

Note to self: nooit per abuis voor Groen in het parlement belanden. 'Bij Groen moet je een flink percentage afstaan aan de partij. Daardoor verdiende ik evenveel als toen ik prof was: 3500 euro netto. CD&V'ers moeten haast niets afgeven aan de partij. Die hebben dus 5000 euro netto. Als dat niet genoeg is, weet ik het ook niet meer.'

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!