Follow

Deed de staat ook toen die van Europa voor 700 miljoen subsidies moest _terug_vorderen – en dat won hij ook. 'Staat in beroep in belastingzaak-De Gucht' tijd.be/politiek-economie/belg

'Belastingontwijking is een burgerplicht.' —Bart De Wever

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!