*opzoekt* Deze belegger kocht in oktober nog wat aandelen bíj – BESI, bijvoorbeeld, die vandaag aan €26 noteren, voor nog geen €17. En deed er in januari en maart nog een schepje bovenop.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!