Euh, net dan moet je instappen. 'Er zijn verscheidene redenen waarom het spaarboekje bij veel Belgen veel populairder blijft dan aandelen ... De beurzen kregen in het vierde kwartaal van vorig jaar wereldwijd klappen.' tijd.be/politiek-economie/belg

Follow

Wanneer loop je meer risico? Na een fikse crash, of ervoor? Al de rest is menen dat je de markt kunt timen (quod non).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!