En als jij nu denkt dat dat 'voortgangsspinnertje' ooit met draaien stopt, ben je net zo naïef als ik. (En niet het minste spoor van een foutmelding.)

· · Web · 1 · 0 · 0

Update: het ligt aan 't plusje. Is nochtans een perfect geldig e-mailadres.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!