Recently made sure my site is again 100% functional without JavaScript. (Visitors that do have JavaScript enabled – the majority, undoubtedly – also get [some] image lazy loading, and nicely colored code snippets.) janboddez.tech/notes/138857462

Follow

Progressive enhancement, heet dat. Eerst de inhoud, dan de opmaak, en tot slot afkruiden met een vleugje JavaScript. (De website van pakweg De Tijd doet daar niet aan: zonder JavaScript blijft dat een leeg vlak.)

(Handig is dat niet, voor bezoekers met bijvoorbeeld een ouder toestel. [Vooral tekst en wat afbeeldingen, hoe moeilijk kan het zijn? Dat voortgangsbalkje bovenin, dáár mag je JavaScript voor gebruiken, maar eerst ... hoort de rest het gewoon te doen.])

(Afijn, als je tenminste zo min mogelijk bezoekers wenst uit te sluiten. Of dat allemaal nog wel van deze tijd is, wanneer zelfs een tutorial voor pakweg het creëren van een WordPress-thema met 'installeer Node.js en npm' begint? Ik mag het hopen.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!