Follow

“Not everything needs to be tracked. Not everything needs to pay off. It’s perfectly fine to do things because it’s fun, feels good, is interesting, tickles your brain, or just helps someone out.” m.signalvnoise.com/lets-stop-s

Ik dacht meteen aan onze nieuwssites. Die van Humo probeert er nog een humoristische draai aan te geven, zag ik eerder vandaag, maar in wezen is het net dezelfde onzin. Laat al maar. Ik hoef niet met reclame bestookt.

Natuurlijk komt die content er niet vanzelf. De mijne ook niet. Moet je maar rommel schrijven waar mensen wél voor betalen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!