‘Het is 2020 en de volgende keer dat er een dubbel jaargetal is, zal pas in 2121 zijn. Dat gaat niet iedereen van ons meer meemaken vrezen we, al is de vooruitgang van de biotechnologie, en de geldzucht van de farma-industrie, niet te onderschatten.’ tijd.be/dossier/kaaiman/vier-v

@janboddez I'm still a firm believer that we, millenials, are the first generation to eventually reach the longevity escape velocity, so we all are going to live to see the 2100s.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!