Fra regeringsgrundlaget:
"En ny regering ønsker blandt andet at afskaffe de nationale test i de mindste klasser og
generelt nytænke anvendelsen af test ... En ny regering vil
endvidere afsøge muligheden for at sætte de nationale test i bero indtil de er blevet mere retvisende for
elevernes færdigheder."
Okay! Hvad skal der til for at nytænke anvendelsen af ?

@jeppeb - man kunne også spørge: Har vi overhovedet brug for tests for at give eleverne undervisning af høj kvalitet? - og hvad med eleverne? Hvad kan de bruge testene til? Måske er den nytænkning der skal til, at eleverne i højere grad blev inddraget i udarbejdelsen af vurderinger og evalueringer. Evnen til at sætte sig mål samt opmærksomhed og evaluering af egen proces er for mig vigtigere end, mekanisk, at svare på spørgsmål der er kontekstløse og usammenhængende.

Follow

@rhachmann Det er helt fuldstændig sikkert at test på ingen måde kan gøre det ud for evaluering! Der er brug for at eleverne udarbejder relevante produkter som læreren bruger i sit generelle arbejde med at følge elevernes udvikling og udfordringer, og der er brug for at eleverne inddrages i dette. Og der er brug for feedback, feedforward, porteføljer, offentliggørelse af produkter, respons på andre elevers produkter osv.
Test spiller en rolle ifht. at få indsigt i fagligt niveau og potentialer.

· · Web · 1 · 0 · 0

@rhachmann Men jeg tror også det er vigtigt ikke at forklejne hvad tests kan. De er ikke bare kontekstløse og usammenhængende. Moderne tests - fx ICILS - sætter spørgsmål i kontekst og skaber sammenhæng i forløbet. De tester væsentlige kompetencer og opleves af eleverne som udfordrende på den gode måde.

@jeppeb Jeg er helt enig i at tests kan noget og kan være givende måleinstrumenter, når de er velovervejede og gennemarbejdede. Er ikke imod tests som sådan og af princip. Men jeg har svært ved (trods åbenhed herfor) at finde bevisførelse for at den øgede testning medfører en øget kvalitet i undervisningen og en øget faglighed hos eleverne. Og ikke mindst imødekommer formålet med skolen på bedre vis.

@jeppeb måske hænger det sammen med, at det er svært at gennemskue og omsætte testresultaterne, fordi de bevæger sig på et andet niveau end didaktikken. Hvis man kunne skabe oversættelsesteknologier fra test til didaktisk planlægning, tror jeg det ville være en kæmpe hjælp for lærerne og dermed indirekte også eleverne.

@rhachmann @jeppeb “oversættelsesteknologier fra test til didaktisk planlægning”.... det lyder en smule instrumentalistisk. Kan det lade sige gøre uden at ende i en negligering af undervisningens kompleksitet, og er det ikke at balancere for meget af undervisningen på ét svar - altså testens. Imo er test med måde ok, hvis det ikke står alene som udgangspunkt og omdrejningspunktet for fremtidig undervisning. Didaktikken må ikke “falde” til testen niveau - kunne man sige.

@Uffepost jeg tænker her ikke al undervisning, så det mener jeg godt det kan uden instrumentalisering som konsekvens. Som @jeppeb påpeger kan tests noget, eks. påpege specifikke udfordringer, der igen kalder på specifikke didaktiske opmærksomhedsfelter. Det er brobygningen mellem testresultater og didaktisk tænkning jeg er på jagt efter. Ikke at undervisning baseres på tests. Jeg oplever (sat på spidsen) i praksis at tests enten forkastes eller leder til uansvarlig undervisningspraksis.

@rhachmann helt enig. Det er det andre test end nationale test kan.

@rhachmann men har der været øget testning? Det er jeg ikke overbevist om.

@jeppeb Her har du mere viden end jeg og jeg har ikke et kvantitativt forskningsbelæg herfor, men ser man på mængden af læsetest, nationale tests, prøver og alle mulige andre målinger af eleverne forekommer det mig, der er sket en markant stigning siden 2006. Er med på, at det hele ikke er test, men den praksis jeg møder på skolerne (især udskolingen)er der enormt fokus på disse målinger og de fylder meget i hverdagen. Da jeg selv forlod fsk fandtes begrebet "testkultur" ikke på lærerværelset.

@rhachmann det lyder plausibelt. Ville være interessant at få mere viden - kvalitativ og kvantitativ - om test- og prøvekultur i udskolingen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit