Follow

RT @sinopsiscz
Jack Ma v říjnu kritizoval systém regulace finančního systému v ČLR. Od té doby se po něm slehla země. Nejen disidenti nebo podvodníci typu Zemanova “vyhaslého” poradce Jie Ťien-minga — v Číně dnes může pro pár slov zmizet i jeden ze symbolů jejích technologických úspěchů. twitter.com/KenRoth/status/134

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!