Follow

Júpiter. Sé que no es veuen massa detalls però és la meua primera volta que ho fotografie i em fa amuntó d'il•lusió
Cara somrient amb els ulls amb forma de cor

Video de 15 segons amb Canon 700D ISO 3200. Celestron C8 20cm Ø i 200cm focal. Lent Hyperion 9mm. PIPP per centrar. Registax per processar.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!